Tomas Lacke - Skråpuk

Tomas Lacke - Skråpuk

Artikelnummer

35348

3 000 kr

Egenskaper

Höjd

23 cm

Kategori

Skulptur

Teknik

Stål 5 mm

Upplaga

100 ex

Konditionsrapport

Ingen anm.

Konstnär

Tomas Lacke