Tomas Lacke - När vi blundar III

Tomas Lacke - När vi blundar III

Artikelnummer

34836

3 000 kr

Egenskaper

Höjd

22 cm

Kategori

Skulptur

Teknik

Obehandlat stål

Upplaga

100

Konstnär

Tomas Lacke