Tomas Lacke - Hameln IV

Tomas Lacke - Hameln IV

Artikelnummer

35347

3 000 kr

Egenskaper

Höjd

31 cm

Kategori

Skulptur

Teknik

Stål 5 mm

Upplaga

100 ex

Konditionsrapport

Ingen anm.

Konstnär

Tomas Lacke