Tomas Lacke - Ånger

Tomas Lacke - Ånger

Artikelnummer

35346

3 000 kr

Egenskaper

Höjd

29 cm

Kategori

Skulptur

Teknik

Stål 5 mm

Upplaga

100 ex

Konditionsrapport

Ingen anm.

Konstnär

Tomas Lacke