SÄLJ DIN KONST HOS OSS!

Med Lång erfarenhet inom konstförmedling har vi ett väl inarbetat kontaktnätverk som ger dig möjlighet att synas och väcka intresse i hela landet för bästa möjliga förmedling av ditt konstverk.

• Kommissionsförsäljning mot provision
• Kontantbud från professionella marknaden
• Inbyte vid köp av annat konstverk
• Förmedling via Auktioner

Konstnärer vi söker

Lars Lerin • Johan Krouthén • Bruno Liljefors • Bengt Lindström • Einar Jolin
Gustaf Fjaestad • GAN • Helmer Osslund • Inge Schiöler • Jenny Nyström
Lennart Jirlow • Per Ekström • Ragnar Sandberg • Salvador Dali m.fl.