Per Julius

Med rötterna i Örnsköldsvik, men bosatt i Frankrike, har konstnären Per Julius gjort det svenska landskapet känt långt utanför Sveriges gränser. Genom sina målningar på internationella utställningar har han blivit vår främsta ambassadör för det naturfagra svenska landskapet.

Den vita björken avtecknar skarpt sina nakna grenar mot den rosafärgade kvällshimlen. Fjärden ligger blank och uddar och näs avlöser varandra mot fjärran horisont.

Träd förekommer nästan undantagslöst på hans skimrande målningar. Grenarna kan vara lätt snötäckta eller helt bara på vinterbilderna, medan de på vårbilderna får en svag ton av violett när knopparna utvecklas till löv.

Per Julius leker med penseln över den vita pappersytan för att fånga den intensiva upplevelsen av landskapets skönhet som han avbildar in i minsta detalj. Han förmedlar sina känslor och upplevelser i naturen och fångar stämningar och intryck på ett mästerligt sätt. Hans beundrarskara är idag stor och köparna står i kö för att komma över hans målningar. Idag är han en av våra främsta konstnärer som i bild har förmåga att berätta om landskapets skönhet.