Olle Bærtling

Olle Bærtling (1911–81) var konkretist, han sökte sig följaktligen medvetet bort ifrån det föreställande. Målningarna som domineras av triangulära färgfält med svart kontur som möts med spetsiga vinklar, horisontala och vertikala linjer, öppna former som ger intryck av att fortsätta utanför bildens gränser. En förlängning av rummet, rakt ut i rymden. ”Baertlings verk sträcker sig bortom detta ut i rymden, de yttre konturerna som han lämnar vår fantasi att förutse.” Konturerna översatte han även i skulpturer. Där de antog en svävande karaktär med sina svarta linjer mot himmeln. Olle Bærtling, den ”öppna formens mästare”, en förlängning till oändligheten.