Lars Lerin

Lars Lerin född i Munkfors 1954, uppvuxen i byn Sunnemo, numera bosatt i Hammarö, Karlstad. Lerin är en av Nordens främsta akvarellmålare. Han studerade vid Gerlesborgsskolan mellan åren 1974-75 och vid Valands Konstnärshögskola i Göteborg 1980-84. Lars Lerin är känd för sina hänförande illustrationer från de resor han gjort runt om i världen. Där han med sin makalösa fallenhet för sitt element, akvarell, fångar känslan i omgivningarna och dess ljus. Lerin har även skrivet ett flertal böcker, där berättande gestaltas genom ord och bild, vilket ger en ytterligare stringens och bildar tillsammans en helhet. Han har haft flera utställningar både i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Färöarna, Island, Norge, Tyskland och i USA. Han finns representerad i kommuner, landsting och på museum i både Sverige och Norge. Numera har han även ett eget museum på Sandgrund i Karlstad. Till sist ska också tilläggas att Lars Lerin är hedersdoktor vid Karlstads universitet, något som han tilldelats genom sin gärning som både författare och bildkonstnär. En av våra mest folkkära konstnärer.