Nils Kölare

Nils Kölare (1930-2007) har kallats konkretist eller konstruktivist. Det geometriska inslaget är förvisso starkt i hans konst, men själv kallade sig Kölare för landskapsmålare, vilket för betraktaren kanske märks främst i hans senare bilder. Främst var han en konstnär som intresserade sig för ”rörelser och riktningar, tempoväxlingar och färgackord” som en kritiker skrev vid den postuma utställningen på Konstakademien 2008. Kölare utbildade sig på Konstfack under 1950-talet och var sedan en aktiv kraft inom svenskt konstliv ända fram till sin bortgång 2007.