Kjell Engman

Född 1946, har varit knuten till Kosta Boda sedan 1978, med ateljé på Boda glasbruk. Han är en outtröttligt produktiv bildkonstnär med hejdlös fantasi och berättarglädje som får fritt utlopp i såväl bruks- som konstglas. Kjell hämtar inspiration från de mest skilda håll, inte minst från djurriket och från musikens och underhållningens värld. Han arbetar ofta med större installationer där glaset kombineras med element som ljud och ljus. ”Mitt skapande utgår från livets cirkel. Jag vill forma glas som känns, som talar till alla våra sinnen. Utnyttja brytningarna och ljuset. Skapa bilder och berätta. Jag drivs av själva sökandet där nyfikenheten, mystiken och mytologin är viktiga inslag. Glaset, den levande massan är min följeslagare.” Kjell anlitas flitigt för offentliga utsmyckningar både i Sverige och internationellt.