Isaac Grünewald

Isaac Grünewald (1889–1946) studerade på Konstnärsförbundets skola i tre år mellan 1905–08, sökte sig efter det som många andra unga konstnärer till Paris. för att få användning för sina kunskaper från skolan och få tillfälle att utvecklas. Studerade vid Henri Matisse öppna akademi mellan åren 1908–11. Våren 1909 debuterade Grünewald vid ”De Ungas” utställning med flera tidigare skolkamrater från Konstnärsförbundets skola. Samma år träffades han och Sigrid Hjertén under sommaren på en fest för första gången, där började han övertala henne att söka sig till Paris och studier hos Matisse akademi. Tillsammans jobbade konstnärsparet för att få utrymme för sin konst, de banade väg för nya & starkare uttryck i expressionistisk anda. De genomförde tillsammans med Leander Engström, Expressionismutställningen på Liljevalchs konsthall 1918. En av Grünewalds viktigaste utställningar där han även gav ut sitt manifest, ”Den nya renässansen inom konsten”, där han proklamerade sin syn på konsten. Av sin samtid mottogs utställningen kritiskt, utställningen har senare kallats ”den stora modernistutställningen”. Under 1920-talet ingick Grünewald i en välmeriterad gruppering som kallade sig École de Paris där bland annat Picasso, Modigliani, Pascin, Chagall och även svenske konstnären Nils Dardel tillhörde. Ett kvitto på att han började komma upp sig i konstkretsarna i Paris var att han fick i uppdrag att vara med i utsmyckningen av restaurangen La Coupole, 1927, han blev tilldelad att dekorera två pelare i restaurangsalen. Grünewald sammanfattade sin syn på konsten genom dessa ord; ”förnimma den befriande känslan av att måleri är måleri, ett härligt påhitt och en fröjd för öga och själ”, således en fest för ögat…