Helle Bang föddes på Limfjordsøen Mors 1947 och studerade vid Konstakademin i Aarhus mellan 1993-1997. I mötet med Helles konst kommer vi i kontakt med både himmel och jord, där naturen är den outgrundliga källan för att finna inspiration, energi och harmoni. Naturen och dess poetiska färgklanger är vad hon strävar efter att fånga genom sin koloristiska finkänslighet. Känslan för färg är det som definierar konstnären Helle Bangs expressiva och abstrakta måleri. För Helle är konsten ett verktyg genom vilket vi kan se världen för vad den egentligen är, långt bortom det som är synligt för blotta ögat. Men i slutänden är det betraktaren och verket som står ensamma i centrum, en dialog mer betydelsefull än någon annan – det är i mötet med betraktaren som verket i slutänden blir helt färdigt. Helle arbetar frånsett måleriet även skulpturalt, och hennes bronsfigurer antar ofta formen av en kvinnofigur i vars spegelblanka ansikte betraktaren ser sig själv. I hennes konstnärskap möts konsthistoriens klassiska uttrycksformer skulptur och måleri i ett uttryck som på en gång är modernt och tidlöst.