Helena Trovaj

Helena Trovaj bor i Stockholm, där hon är verksam som konstnär och kursledare i akvarellmåleri. Under Trovajs bana som konstnär har hon alltid fascinerats av akvarellens oförutsägbara kraft och nyckfullhet. Hon dras framförallt till det urbana landskapet, bilder i rörelse på olika sätt. Trovaj finner inspiration i levande ting och motiven kan skifta allt från städer, människor och vatten till urbana miljöer. Det blir visualiserade möten genom stadensbrus, restaurangmiljöer och människor, över gator tillsammans med en tydlig accentfärg, vilket är ett starkt kännetecken för hennes måleri. Från att till en början återge landskapet på ett städat och ordnat sätt precis som det är, har hon successivt övergått till att istället skapa sina egna tolkningar av miljöerna. I ljusets växlingar mellan ljus och mörker växer akvarellerna fram. Det är med kraft och stringens som Trovajs drivna och säkra akvareller med motiv av pulserande och vibrerande folkliv i urbana miljöer tar form och växer fram med eftertryck.