Gustaf Fjaestad

Gustaf Fjaestad (1868–1948) omkring 1900 hade vinterlandskapet fått en fördjupad innebörd som en symbol för en nordisk identitet. Tydligt framträder detta i Fjaestads konstnärskap, där rimfrost, snö och is är återkommande motiv. I hans målningar kombineras en realistisk strävan med en påtaglig stilisering – verklighetsillusionen förenas med dekorativa former. Fjaestad undvek vida utblickar och målade istället närbilder på naturen i radikalt beskurna utsnitt – en kompositionsprincip möjligen inspirerad av japanska träsnitt. Tekniken har likhet med pointillistiskt måleri. Han var till största del verksam i den värmländska obygden, sjön Racken blev samlingsplatsen. Gruppen konstnärer som levde där gick under namnet Rackstadsgruppen. I sin bana som konstnär har han bland annat assisterat Bruno Liljefors när denne skulle måla en muralmålning i panoramastorlek till Biologiska museet. Dels hjälpte han också Carl Larsson med utsmyckningen av Nationalmuseums trapphall och freskmålningar. Lite roliga kuriosa kring Fjaestad var att han tävla i vintersport, vann 1891 på värld snabbaste tid på skridsko över den engelska milen och 1892 vann han Sveriges första cykeltävling.