Georg Pauli

Georg Pauli (1855–1935) studerade vid Konstakademin i Stockholm, han tog sig ut på en Grand Tour, där med studier i Frankrike och Italien. Han tog med sig inspiration från Rom i den klassiska konsten, vilket han drog nytta av till sitt freskmåleri vid hans många utsmyckningsarbeten vid offentliga och privata miljöer i Sverige. Han hör egentligen till den generation konstnärer som for till Frankrike redan på 1880-talet, och hans tidiga måleri är präglat av den tidens friluftsmåleri, som han utvecklade i Barbizon och Grez-sur-Loing, likt andra samtida konstnärer. Emellertid 1911–12 studerade Pauli för André Lhote i Paris, och därefter utvecklade han ett nytt formspråk med lätt kubiserande stiliseringar av naturen. Pauli var äldst bland svenska kubister. Sammanfattningsvis gick han från salongsrealism mot en kubistisk riktning som utvecklades succesivt i hans måleri. Pauli använde nyfiket detta nya formspråk, han använde tekniken som en problemlösare, för att skapa en helhet av rummet. Dessa kunskaper använde han sig av i sitt utförande av muralmålningen i Jönköpings Läroverk, 1912. Detta var den första kubistiska muralmålningen i Sverige. Han var gift med konstnären Hanna Pauli, de ingick i Ellen Keys bekantskapskrets, i Juntans salongsmöten, där det diskuterades fritt om samhället i stort och smått. Georg Pauli finns bl.a. representerad på Nationalmuseum och Waldemarsudde i Stockholm samt på Jönköpings museum.