Frida Fjellman

Frida Fjellman (f. 1971) är en av landets mest uppmärksammade konsthantverkare och har ett flertal utställningar och offentliga gestaltningsuppdrag bakom sig. Hennes skulpturala installationer av glas, keramik, trä och neon rymmer ofta både lek och allvar. Med ett starkt personligt uttryck och gedigen hantverkskunskap bygger Frida Fjellman upp världar där olika former, gestalter och djur från den svenska naturen möts. Det oväntade spelar en stor roll och stämningen i Frida Fjellmans scenografier kan beskrivas som full av mystik och fantasi.