Ernst Billgren

Ernst Billgren (f. 1958-) är en av våra mest betydande nutida konstnärer. Han är en konstnär med många strängar på sin lyra. Detta mångfacetterade konstnärskap har tagit utlopp inom vitt skilda kunskapsområden allt ifrån hans främsta discipliner som måleri och skulptur, till scenografi, film, musik, möbeldesign och glasdesign. Billgrens bredd och mångfald är unikt. Han fick tidigt uppmärksamhet under nittiotalet över sina djurskulpturer i mosaik och sina historiska miljöer med djur. Billgren blickar gärna tillbaka för att finna nya vägar att gå vidare på. En postmodernist med nyfikenhet på måleriets möjligheter.