Carl Ahlman

Carl Ahlman (f.1983) har en stark koppling till naturen då han växte upp på den gotländska landsbygden vilket har kommit att bli ett återkommande tema i han målningar. Ahlman studerade klassiskt måleri vid The Swedish Academy of Realist Art i Stockholm. Hans målningar har genom åren utvecklat till att återge den rena och orörda naturen där motiven saknar en klar definition av tid och spår av mänskligt liv. Han målar oftast i plein air detta gör att han kan återskapa sin upplevelse av naturen och ge varje målning en egen berättelse.
Ahlman har medverkat i både i flera grupputställningar och solo utställingar i Svergie, Finland och USA. Han ger kurser i klassiskt måleri och undervisat vid the Scandinavian School of Brussels.