Bruno Liljefors

Bruno Liljefors (1860-1939), född i Uppsala, började studera vid Konstakademin 1879, för att sedan ta sig vidare till Düsseldorf 1882 och studera djurmåleri. Därefter tog han sig iväg på en bildningsresa, en så kallad ”Grand Tour”, där besöksmålen var Venedig, Rom, Neapel, Paris och Grez. Väl tillbaka i Sverige fortsatte han att måla djur och natur. I hans måleri visualiseras djurens kamp för tillvaron, att äta eller ätas. Liljefors arbetar med ögonblicksbilder och anses vara en av Sveriges främsta naturmålare. Liljefors ska ha uttryckt sig i följande ordalag;
”- För mig är även i konsten sanningen det skönaste. Det organiska livet, särskilt djuret, är skapelsen höjdpunkt och rörelse är naturlivets högsta uttryck.”
En del i hans så fantastiska skildringar av sina djurmotiv beror till viss del av att han avbildade djuren i deras sanna natur, i deras vardag och fokuserade på anatomin, rörelse och hur de anpassade sig i landskapet. Målningar som berör.