Bertil Vallien

Bertil Vallien (f. 1938) är en svensk glasformgivare och keramiker, en världskonstnär med diger meritlista. Han växte upp i Sollentuna som ett av sju syskon i ett starkt frireligiöst hem. Vallien började sin konstnärliga bana via studier på Konstfack i Stockholm. Fortsatte därefter att fördjupa sig vid den Högre Konstindustriella Högskolan. Vallien gjorde studieresor till Danmark och USA. På 1960-talet arbetade han vid Boda Glasbruk som assistent till Erik Höglund för att senare knytas till Åfors Glasbruk. Vallien arbetar främst i glas och har utvecklat en unik egenartad stil med skulpturer i sandgjutet glas, ofta föreställande båtar och huvuden. Hans skulpturer innehar en inre glöd som etsar sig fast i minnet. Med en underliggande känsla som öppnar till det undermedvetna. Vallien behandlar det existentiella, genom att fylla verken med symboliska budskap. Hans bildspråk sätter igång tankeverksamheten hos oss betraktare. Det blir ett suggestivt möte. Likt drömmar som vill tala till oss. Som bisitter en närvaro, som ändå är svår att få fatt och kunna tyda. Det blir en växelverkan mellan konstnären, verket och betraktaren, när det tar form under våra ögon. Vallien är en av världens främsta glasformgivare och finns representerad runt om i världen och har blivit tilldelad priset ”Visionaries Award Museum of Art and Design” i New York, 2001. Han utsågs till hedersdoktor på Växjö Universitet (Linnéuniversitetet). Bertil är gift med konstnärinnan Ulrica Hydman-Vallien, de träffades under studieåren på Konstfack.