Albin Amelin

Albin Amelin (1902–75) hade ett stort socialt engagemang, vilket även skulle ta uttryck i hans konst. Han hade ett hett målartemperament och saftade på med mycket färg – dova jordfärger med lysande inslag av cinnoberrött, gult och blått. Amelin arbetade med stark inlevelse och mejslade gärna fram detaljer ur de tjocka färglagren. Under sin första vistelse i Frankrike fick han upp ögonen för Soutines färgsprakande måleri. Han studerade de äldre mästarna. Efter sin hemkomst skulle han komma att gifta sig med Sven X:et Erixsons syster, Karin, som skulle komma att figurera i hans målningar framgent. X:et skulle sedermera se till att han blev invald i Färg och Form, 1934. Amelin gillade dramatiska motiv, gärna med arbetare i fokus i sina yrken, arbetarmiljöer, så som hamnar med kranar, skeppsvarv, bangårdar och fiskebåtar o.s.v. Vid sidan av sin socialt engagerade konst målade han fylliga blomsterstilleben, där de klara färgerna ofta klämts direkt ur tuben. De är fantastiskt praktfulla och lätta att tycka om!