Tomas Lacke

Tomas Lacke, född 1976, bildkonstnär och skulptör, verksam i Åkersberga, Stockholm. Han är autodidakt och har en stil influerad av klassiskt oljemåleri, gatukonst och ett religiöst bildspråk. Där Lacke inriktar sig på det moderna samhället. I hans konstnärskap finns det en fascination för att skapa något vackert ur de mörka som omgärdar oss. Lacke sätter ljus på människan och dess beteende. Vårt beroende av teknik, vår fåfänga och vår ambivalenta rädsla av att inte passa in, men likväl vår önskan om att vara originell. Människans komplexa identitet, ger sig till känna.
Lacke presenterar således oss, betraktare, en dystopisk värld, som bebos av en sorglig, degenererad mänsklighet. Ofta nedstämd vid första anblicken, men aldrig utan spår av förtröstan. Bortom tystnaden. Finns det strimmor av hopp. Alltid med ett avlägset flimrande ljus att hålla sig fast vid. Ingen kommer lämnas oberörd...