Louise Hävre med sin abstrakta expressionism anknyter till en stark kollektiv symbolik. I verken nns ett öde och en styrka som lämnar plats åt betraktaren, för att kunna träda in i målningarna. Vi kopplas samman med mikro- & makrokosmos, det blir en resa för re ektion i våra hemliga liv. Där man kan skapa sin egen tolkning och plats i hennes verk.