Kia Bergquist

Kia Bergquist (1962-) är uppvuxen på Öland, bor och verkar numera i Nässjö. Konsten har alltid funnits som en röd tråd genom hennes liv. Skapa och vara kreativ. Tidigare så har hon bl.a arbetat som massageterapeut och qigong-instruktör, något hon utövar så gott som dagligen, detta avspeglar sig i hennes konst. De senaste åren har Kia fascinerats av människokroppen och dess uttryck, vilket syns i hennes avbildningar. Skulpturerna formar hon för hand i metallnät och fäster på duk eller en målad skiva, ram eller sockel av trä eller sten. Hon vill fånga en rörelse eller pose som förmedlar och uttrycker känslor och stämningar. Att närma sig verken ska vara som att kunna se och känna dess inre väsen.