Julius Kronberg

Julius Kronberg (1850–1921) föddes i Karlskrona och började i tidig ålder sin konstnärsbana genom utbildning via olika ritkurser. Kronberg antogs elev vid Konstakademin redan som trettonåring. Han var en begåvning utöver det vanliga. Likt många andra samtida konstnärer begav han sig ut på en så kallad ”Grand Tour”, en bildningsresa. Studieresan varade under treårstid och ledde till han blev kvar på kontinenten. Bosatt i München och i Rom under flertal år innan han åter vände hem till Sverige. Han var högt ansedd och en väldigt eftertraktad porträttmålare. Kronberg var verksam som dekorationsmålare, vilket han haft stor betydelse inom. Han har utfört utsmyckningen av de Hallwylska Palatset, dels varit delaktig i andra utsmyckningsarbeten som Stockholms Slott och Dramatens salong för att nämna några. Kännetecknande för Kronbergs måleri är hans användande av mytologiska motiv framställt på ett teatraliskt sätt med inspiration till de gamla mästarna, i en elegant nyrenässansstil. Kronbergs ateljé finns numera att beskåda på Skansen i Stockholm.