Helle Bang föddes i Toft 1947 och studerade vid Konstakademin i Aarhus mellan 1993-1997. Sedan dess har hon haft ett stort antal utställningar, både i och utanför Danmark. Hon har även gjort en mängd offentliga uppdrag, och hennes skulpturer finns utplacerade i flera danska städer. Förnimmelsen och känslan för färg är precis det som definierar konstnären Helle Bangs expressiva och abstrakta måleri. För Helle är naturen och dess poetiska färgklanger det som fascinerar, och också det hon med sin koloristiska finkänslighet strävar efter att fånga. Naturen har varit grundpelaren för en lång tradition av danska konstnärer, däribland Skagenmålarna för vilka den danska naturen ständigt lockade till nya avbildningar. För Helle är konsten ett verktyg genom vilket vi kan se världen för vad den egentligen är, långt bortom det som är synligt för blotta ögat. Men i slutänden är det betraktaren och verket som står ensamma i centrum, en dialog mer betydelsefull än någon annan – det är i mötet med betraktaren som verket i slutänden blir helt färdigt. Helle arbetar frånsett måleriet även skulpturalt, och hennes bronsfigurer antar ofta formen av en kvinnofigur i vars spegelblanka ansikte betraktaren ser sig själv. I hennes konstnärskap möts konsthistoriens klassiska uttrycksformer skulptur och måleri i ett uttryck som är på en gång är modernt och tidlöst.