Anders Zorn

Anders Zorn (1860-1920) föddes i Mora. Redan vid tolv års ålder skrevs Zorn in på konstskola, då hans konstnärliga talang redan visat sig. Tre år senare sökte han därför in till Konstakademin i Stockholm. Från början tänkte han bli skulptör, men inom kort tog akvarellmåleriet över, det medium som skulle bli hans fram till 1887. På elevutställningen 1880 fick Zorn sitt genombrott med sin akvarell ”I sorg”. Följande år vann han också internationellt rykte som porträttmålare. Zorns akvarellmåleri når snart sin absoluta höjdpunkt, hans mest kända verk från perioden är ”Vårt dagliga bröd” från 1886. Kort därefter övergår han till oljemåleri, vilket sker med omedelbar framgång. Huvudsakligen vilade hans rykte på hans porträttkonst och han kom att avporträttera många storheter, däribland presidenter och kungligheterna, exempelvis avporträtterades Theodore Roosevelt i en etsning. Just etsningar kom i hög grad att bidra till Zorns framgång. I slutet av 1880-talet började Zorn att arbeta i den genre som alltmer skulle komma att bli hans kännetecken, nakenhet i det fria. Vattnets rörelser och ljusets reflexer på vattenytan. Det var något som länge intresserat honom och komplicerades motivet genom att placera en modell vid eller i vattnet, i syfte att skildra en syntes mellan människa och natur. 1896 flyttade makarna Zorn hem till Sverige och Zorngården i Mora. Det medförde ett ökat intresse för hembygden, vilket skulle komma att speglas i hans måleri. Av konstnärens scener från Moratrakten, dess allmoge och urgamla traditioner var ”Midsommardansen”, idag vid Nationalmuseum, Stockholm, den målning som Zorn själv värderade högst.